Případová studie

NIVEKO Pools – redesign firemního webu

Společnost NIVEKO se zabývá výrobou bazénů na míru. Během více než 20 let na trhu si firma vysloužila vysoké renomé u zákazníků z celé Evropy. O kvalitách bazénů NIVEKO se každý rok přesvědčí více než 450 spokojených klientů. Díky spojení unikátního designu s nejnovějšími technologiemi se jméno NIVEKO stalo synonymem pro kvalitní bazén bez kompromisů.

Problém

V roce 2016 jsem začal spolupracovat s agenturou Digital Brain jako kontraktor na pozici senior UX designer. Jedním z úkolů, které jsem s agenturou Digital Brain řešil, byl kompletní redesign firemního webu společnosti NIVEKO.

Stávající web již firmě NIVEKO nevyhovoval po obsahové, technické ani vizuální stránce. Nepřehledná navigační struktura, nejednotná corporátní identita, nedostatečná responsivita, komplikovaný bazénový konfigurátor nebo příliš mnoho jazykových mutací byly jen některé z hlavních problémů, které si žádaly v rámci redesignu odborné řešení.

Postup řešení a UX metody

 • Podílel jsem se na workshopu s vedením společnosti a marketingovým oddělením, na kterém byly definovány hlavní cíle redesignu
 • Na základě rozhovorů s klientem jsem vymezil hlavní persony, na který by měl být nový web zaměřen
  • Zahraniční zákazníci ze západní a střední Evropy a zejména z německy mluvící zemí
  • Prodejci a obchodní partneři společnosti NIVEKO
 • Ve spolupráci s copywriterem jsem se podílel na přípravě obsahové strategie
 • Zpřehlednil jsem informační architekturu
  • Po konzultacích s obchodním oddělením jsem prosadil zachování pouze tří dominantních jazykových mutací (CZ, EN, DE)
  • Zjednodušil jsem počet prvků v navigaci
  • Odstranil jsem zbytečné kroky v bazénovém konfigurátoru
  • Zdůraznil jsem vizuální význam referencí
  • Zpřehlednil jsem sekci prodejců pomocí interaktivní mapy a jednoduchého členění dle států
 • Vytvořil jsem několik sad wireframů a interaktivních prototypů, které jsem otestoval a konzultoval s marketingovým a obchodním oddělením
 • Několik týdnů od spuštění nových webových stránek jsem sledoval chování uživatelů pomocí analytických a trackovacích nástrojů a na základě získaných výsledků jsem provedl několik menších korekcí

Ukázky wireframů

NIVEKO Pools wireframes NIVEKO Pools screens
Porovnání návrhů wireframů s realizovaným designem

Výsledek

Výsledkem několika měsíční spolupráce mezi agenturou Digital Brain a společností NIVEKO byl nejenom nový web a landing page pro produkty NIVEKO Plus, ale též kompletní vizuální identita včetně tiskových a propagačních materiálů.

Na redesignovaných stránkách došlo následně k výraznému nárůstu odeslaných kontaktních formulářů přes konfigurátor bazénů a stažení katalogů s produkty.

Realizace 06/2016 – 12/2016
Moje úloha UX designer
Sdílet

Kontakt

Potřebujete pomoci s UX designem webových stránek, mobilní aplikace nebo jiného digitálního produktu? Neváhejte mě kontaktovat.

Mobil +420 771 774 536

E-mail petr.kovar@rififi.cz

Adresa Praha 2 – Vinohrady

IČO 74544781

Social

Podnikatel není plátce DPH a je zapsán v Živnostenském rejstříku v Praze.

v pořádku

v pořádku

v pořádku